Videon här, hoppas vi att ger en insikt i hur säsongen 2010 har sett ut för Black Smoke Racing. Det var intressant att se den nya bilen prestera över förväntningarna. Vi på Green Pepper Productions är naturligtvis inte nöjda med videon men vi hoppas på att förbättra oss för varje film som släpps.

Check out BlackSmokeTube on Youtube for more!

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.