Teemu berättar om drift-bilen.

Teemu berättar på tydlig rally-engelska om vad bilens hjulupphängning, chassi, motor och inredning består av samt lite hur det blev byggt. Mera info om bygget kommer snart på bygg-bloggen. Fråga och kommentera gärna!

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.